Advanced Framework for Digital Forensic Technologies and Procedures

Publikasjonsdetaljer

  • Journal: Journal of Forensic Sciences, vol. 55, p. 1471–1480–10, 2010
  • Utgiver: Blackwell Publishing
  • Internasjonale standardnumre:
    • Trykt: 0022-1198
    • Elektronisk: 1556-4029
  • Lenke: