Vitenskapelig Kapittel/Artikkel/Konferanseartikkel

Maximizing video quality for several unicast streams in a multipath overlay network

Boudko, Svetlana; Leister, Wolfgang; Halvorsen, Pål; Griwodz, Carsten

Publikasjonsdetaljer

Del av: Proceedings of International Conference on Internet Multimedia Systems Architecture and Application (IMSAA) (IEEE conference proceedings, 2010)

Sider: 5

År: 2010

År: 2010

Lenker:
OMTALE: http://simula.no/publications/Simula.simula.207/simula_pdf_file