Rapport   2011

Leister, Wolfgang; Groven, Arne-Kristian; Lund, Trond

Publikasjonsdetaljer

Utgiver:

Norsk Regnesentral

Utgave:

DART/08/2011

Antall sider: 27

Notatet tar for seg arkitekturbetraktninger i forbindelse med forberedelse til innføringen av smartPHR-løsning. Notatet er konfidensielt.