Rapport

Arkitekturbetraktninger for SmartPHR prosjektet

Leister, Wolfgang; Groven, Arne-Kristian; Lund, Trond

Publikasjonsdetaljer

Utgivere: Norsk Regnesentral

Serie: NR-notat DART/08/2011

År: 2011

Notatet tar for seg arkitekturbetraktninger i forbindelse med forberedelse til innføringen av smartPHR-løsning. Notatet er konfidensielt.