Rapport   2011

Røe, Per; Lia, Oddvar; Berg-Edland, Elisabeth; Georgsen, Frode; Kallekleiv, Hans Ivar

Publikasjonsdetaljer

Utgiver:

Norsk Regnesentral

Utgave:

SAND/25/2011

Antall sider: 37