Rapport

Hypotesetesting av strekklengde for Seigmenn

Jullum, Martin

Publikasjonsdetaljer

Utgivere: Norsk Regnesentral

Serie: NR-notat SAMBA/25/11

År: 2011