Estimation of hooded seal (Cystophora cristata) pup production in the Greenland Sea pack ice during the 2005 whelping season

Publikasjonsdetaljer

  • Journal: Polar Biology, vol. 31, p. 867–878, 2008
  • Utgiver: Springer
  • Internasjonale standardnumre:
    • Trykt: 0722-4060
    • Elektronisk: 1432-2056
  • Lenke: