Vitenskapelig antologi/Konferanseserie   2012

Publikasjonsdetaljer

Utgiver:

Springer

Utgave:

17

Antall sider: 573

Internasjonale standardnumre:

Trykt: 978-94-007-4152-2

Lenker:

FULLTEKST: http://dx.doi.org/10.1007/978-94-007-4153-9