Rapport   1993

Abrahamsen, Petter; Clemetsen, Rolf; Egeland, Thore; Hatlebakk, Einar; Kluge, Anders; Larsen, Even Åby

Publikasjonsdetaljer

Utgiver:

Norsk Regnesentral

Utgave:

SAND/05/93

Antall sider: 43