Forskjellige perspektiver på datasystemer

  • Kari Thoresen

Publikasjonsdetaljer

  • Journal: Nytt om Kvinneforskning, Tuesday 1. January 1985
  • Internasjonale standardnumre:
    • Trykt: 0333-0265