Rapport

Tekniske vurderinger vedrørende valg mellom Apricot XEN og XENI ved anskaffelse til Finansavdelingen, Finansdepartementet, våren 1987

Hegna, Håvard

Publikasjonsdetaljer

Utgivere: Norsk Regnesentral

Serie: NR-notat DIAS/01/87

År: 1987