Evaluering av DOP. Database for offenlige publikasjoner

  • Jørn Braa
  • Tron Espeli
  • Jan Heim
  • Ivar Solheim

Publikasjonsdetaljer

  • Utgiver: Norsk Regnesentral
  • Serie: NR-notat (ITIP/01/91)
  • År: 1991
  • Utgave: ITIP/01/91