Valg av hardware og software-strategi i Statens Forurensningstilsyn (SFT). Samling av anbefalinger

  • Terje Grimstad
  • Gisle Hannemyr
  • Håvard Hegna
  • Jan Heim
  • Jonn Skretting

Publikasjonsdetaljer

  • Utgiver: Norsk Regnesentral
  • Serie: NR-notat (DTEK/06/91)
  • År: 1991
  • Utgave: DTEK/06/91