Fagfeltet menneske-maskin samspill ved NR

  • Michael Gritzman
  • Jan Heim

Publikasjonsdetaljer

  • Utgiver: Norsk Regnesentral
  • Serie: NR-notat (ITIP05/91)
  • År: 1991
  • Utgave: ITIP05/91