Brukergrensesnitt i KAT-500

  • Håvard Hegna
  • Jonn Skretting

Publikasjonsdetaljer

  • Utgiver: Norsk Regnesentral
  • Serie: NR-notat (DTEK/12/91)
  • År: 1991
  • Utgave: DTEK/12/91