Rapport   1992

Abrahamsen, Petter; Clemetsen, Rolf; Egeland, Thore; Hatlebakk, Einar; Kluge, Anders; Larsen, Even Åby

Publikasjonsdetaljer

Utgiver:

Norsk Regnesentral

Utgave:

SAND/14/92

Antall sider: 33