Formation Evaluation Workstation (FEW) - Stage 3. Predicting petrophysical parameter values using digital core images. Final report on research and development

  • Bjørn Gunnar Tjetland
  • Rune Solberg
  • Hans Koren
  • Kim H. Esbensen

Publikasjonsdetaljer

  • Internasjonale standardnumre:
    • Trykt: 82-539-0402-9