Rapport   1996

Solberg, Anne H. Schistad; Solberg, Rune

Publikasjonsdetaljer

Utgiver:

Norsk Regnesentral

Utgave:

BILD/04/96

Antall sider: 41