Rapport

Statistisk modellering av kommersielle fangstdata; en illustrasjon basert på trålfangster av torsk i 1999

Berg, Erlend; Schweder, Tore; Tvete, Ingunn Fride

Publikasjonsdetaljer

Utgivere: Norsk Regnesentral

Serie: NR-notat SAMBA/01/01

År: 2001