Statistisk modellering av kommersielle fangstdata; en illustrasjon basert på trålfangster av torsk i 1999

Publikasjonsdetaljer

  • Utgiver: Norsk Regnesentral
  • Serie: NR-notat (SAMBA/01/01)
  • År: 2001
  • Utgave: SAMBA/01/01
  • Antall sider: 15