Rapport   2004

Syversveen, Anne Randi; Zachariassen, Eli; Hauge, Ragnar; Kolbjørnsen, Odd

Publikasjonsdetaljer

Utgiver:

Norsk Regnesentral

Utgave:

SAND/10/04

Antall sider: 29