Rapport   2005

Syversveen, Anne Randi; Kolbjørnsen, Odd; Røe, Per

Publikasjonsdetaljer

Utgiver:

Norsk Regnesentral

Utgave:

SAND/09/05

Antall sider: 32