Rapport   2005

Syversveen, Anne Randi; Skorstad, Arne; Røe, Per; Kolbjørnsen, Odd

Publikasjonsdetaljer

Utgiver:

Norsk Regnesentral

Utgave:

SAND/11/05

Antall sider: 21