Rapport   2006

Groven, Arne-Kristian; Leister, Wolfgang; Solheim, Ivar

Publikasjonsdetaljer

Utgiver:

Norsk Regnesentral

Utgave:

DART/04/06

Antall sider: 27