Rapport   2007

Syversveen, Anne Randi; Soleng, Harald Heimtun; Røe, Per; Skorstad, Arne

Publikasjonsdetaljer

Utgiver:

Norsk Regnesentral

Utgave:

SAND/14/07

Antall sider: 26