Rapport   2010

Larsen, Siri Øyen; Salberg, Arnt-Børre; Solberg, Rune

Publikasjonsdetaljer

Utgiver:

Norsk Regnesentral

Utgave:

SAMBA/04/10

Antall sider: 38

Lenker:

FULLTEKST: http://publications.nr.no/5309/Larsen_-_Automatic_detection_of_avalanches_in_high-resoluti.pdf