Sensitivity of oil production to petrophysical heterogeneities

  • Arne Skorstad
  • Odd Kolbjørnsen
  • Bjørn Fjellvoll
  • John Anthony Howell
  • Tom Manzocchi

Publikasjonsdetaljer

  • Del av: Geostatistics Banff 2004 (Springer, 2005)
  • Sider: 723–730
  • År: 2005