Rapport   2012

Steinbakk, Gunnhildur Högnadóttir; Wilhelmsen, Mathilde

Publikasjonsdetaljer

Utgiver:

Norsk Regnesentral

Utgave:

SAMBA/61/12

Antall sider: 24