Rapport   2012

Wilhelmsen, Mathilde; Steinbakk, Gunnhildur Högnadóttir

Publikasjonsdetaljer

Utgiver:

Norsk Regnesentral

Utgave:

SAMBA/48/12

Antall sider: 20