• Spesifiser kategori

  • Prioritering

  • 4 publikasjoner funnet
  • Utgiver

Martin Jullum; Forsker tror ikke strømregningen blir mye lavere med ny støtteordning Intervju Dagens Næringsliv, 2023. Intervju tidsskrift

Anders Løland; Datamishandling – eller sju måter å feile med statistikk på Forskningsetikk, vol. 18, pp. 16 19 , (ISSN 1502-6353 ), , 2018. Intervju tidsskrift

Steinar Brandslet; Johannes Skaar; Anders Løland; Tage Rolén; Hvor fort går du på ski? Aftenposten (morgenutg. : trykt utg.), (ISSN 0804-3116 0807-2027 ), 2014. Intervju tidsskrift

Steinar Brandslet; Johannes Skaar; Anders Løland; Tage Rolén; Hvor fort går du på ski? Gemini, pp. 6 7 , (ISSN 0802-085X 0805-6285 ), , 2013. Intervju tidsskrift