• Spesifiser kategori

  • Prioritering

  • 1 publikasjon funnet
  • Utgiver

Kyrre Bratvedt; Erik Bølviken; Tore Gimse; Helge Holden; Lars Holden; et al. Comment on Special Issue on Geostatistics with Guest Editor A. G. Journel Mathematical Geology, vol. 30, pp. 245 246 , (ISSN 0882-8121 1573-8868 ), 1998. Brev til redaktøren