Appen Appetitus er nå tilgjengelig i App Store

Bilde av eldre mann med appen Appetitt vist på en iPad. Applikasjonen Appetitus utvikles i prosjektet APPETITT – APPlikasjon om Ernæring – TIlTak for helse og Trivsel. Appetitus utvikles for å fremme matlyst hos eldre og forebygge underernæring. I tillegg til eldre selv, kan applikasjonen være et hjelpemiddel for pårørende og helsepersonell. Den skal være attraktiv, brukervennlig og lett å bruke for personer med liten IKT-erfaring, og passe “alle” uansett fysisk eller kognitiv funksjonsevne.

Nå er Appetitus tilgjengelig for nedlasting fra App Store. Det arbeides også for at Appetitus skal kunne lastes ned fra Google Play. Norsk Regnesentral har stått for utviklingsarbeidet.

“Prosjektet har lagt stor vekt på brukermedvirkning for å gjøre applikasjonen funksjonell og attraktiv for brukergruppene,” sier sjefsforsker Kristin S. Fuglerud, ansvarlig for fagområdet e-inkludering og uiversell utforming ved Norsk Regnesentral. Applikasjonen er utviklet og prøvd ut sammen med eldre brukere og fagpersoner innen kommunal omsorg.

Appetitus er et verktøy for valg og registrering av mat, drikke og energiberiking. Matretter er fordelt på måltidene frokost, lunsj, middag, kveldsmat og ulike små- og mellommåltider. Appen visualiserer næringsinntak, mulighet for å planlegge eller lage huskeliste, og noe støtte for sosial interaksjon. Målet er å bidra til inspirasjon, oppmuntring, orientering og organisering for å forebygge ernæringsproblemer. Samspillet mellom appetittvekkende og sansestimulerende matretter med adekvat energiinntak, strukturere måltid, oversikt og næringsverdi i det man har registrert, og mulighet til digitalt nærvær og samhandling med andre er sentralt.

Fra venstre Kathrine Myhre (Oslo Medtech), Anne Moen (UiO) og Kristin Fuglerud (NR) på lanseringsworkshop. Foto: Janne Dugstad, Vitensenteret HSNUtviklingen av Appetitus skjer i et regionalt, offentlig innovasjonsprosjekt, finansiert av Regionale Forskningsfond Hovedstaden (2015 – 2017). Samarbeidspartnere er Bærum kommune, Drammen kommune, Tvedestrand kommune, Oslo kommune, Oslo Medtech, Helsetelefonen AS og Universitetet i Oslo. Professor Anne Moen ved Universitetet i Oslo er prosjektleder.

Vi er nå inne i prosjektets siste år, og arbeider for spredning og kommersialisering av appen. Interesserte inviteres til å ta kontakt.

Les mer om prosjektet: Appetitt – APPlikasjon om Ernæring – TIlTak for helse og Trivsel

Se også om prosjektet på nettstedet til Institutt for helse og samfunn ved Universitetet i Oslo: APPETITT