Doktordisputas: NRs Anders Løland forsvarer for graden dr. philos. i statistikk

Portrett Anders LølandNRs sjefsforsker Anders Løland forsvarer fredag 20. september 2013 kl 13:15 sin avhandling “Statistical modeling in electricity and related markets” for graden dr. philos. i statistikk ved Universitetet i Oslo, Matematisk institutt. Disputasen foregår i Auditorum 4, Vilhelm Bjerknes’ hus.

Anders Løland holder sin prøveforelesning over selvvalgt emne “Statistical models for electricity price forecasting: a review and glimpse into the future” torsdag 19. september 2013 kl. 15.15,  Aud. 2 Vilhelm Bjerknes’ hus.

Prøveforelesningen over oppgitt emne “Forecasting with sparse data” vil foregå fredag 20. september 2013 kl. 10.15,  Aud. 4 Vilhelm Bjerknes’ hus.

Bedømmelseskomité

  • Professor Rüdiger Kiesel, University Duisburg-Essen

  • Professor Dag Tjøstheim, Universitetet i Bergen

  • Professor Sven Ove Samuelsen, Universitet i Oslo

Leder av disputas

  • Professor Bent Natvig, Matematisk institutt, Universitet i Oslo

Les mer på Matematisk institutts sider.