Doktordisputas: NRs Ebenezer Paintsil forsvarer for graden ph.d. i informasjonssikkerhet

Ebenezer Paintsil

NR’s Ebenezer Paintsil forsvarer torsdag 12. september 2013 offentlig for graden philosophiae doctor (ph.d.) i informasjonssikkerhet ved Høgskolen i Gjøvik (HiG).

Avhandlingens tittel: «Privacy and Security Risks Analysis of Identity Management Systems».

Prøveforelesning
Torsdag 12. september 2013 kl.10.15 i aud. K-102
Tema: «Model-Checking of Security Protocols».

Doktordisputas
Torsdag 12. september 2013 kl. 12.30 i aud. K-102

Bedømmelseskomité

  • Førsteopponent: Prof. Dr. Claudia Diaz, University of Leuven, Belgia
  • Andreopponent: Prof. Dr. Melanie Volkamer, Technical University of Darmstadt, Tyskland
  • Intern opponent: Dr. Hanno Langweg, Norwegian Information Security Laboratory, Avdeling for informatikk og medieteknikk, Høgskolen i Gjøvik
  • Leder av komiteen: Prof. Dr. Stephen Wolthusen, Norwegian Information Security Laboratory, Avdeling for informatikk og medieteknikk, Høgskolen i Gjøvik

Kandidatens hovedveileder var Dr. Lothar Fritsch, Norsk Regnesentral. Biveileder var Prof. Dr. Einar Snekkenes, Høgskolen i Gjøvik.

Dekan Terje Stafseng leder disputasen.

Prøveforelesning og disputas er åpen for alle interesserte.

Elektronisk versjon av avhandlingen er tilgjengelig på Høgskolen i Gjøviks institusjonelle arkiv HiGIA: http://brage.bibsys.no/hig/handle/URN:NBN:no-bibsys_brage_42242