Ikke-publiserte estimater av klimasensitiviteten

Norges forskningsråd har sendt ut et faktaark om et forskningsprosjekt om klimasensitivitet som har fått mye oppmerksomhet internasjonalt. Det er basert på et forskningsprosjekt, CLIMSENS, med CICERO som prosjektansvarlig og NR som partner. Prosjektet indikerer at jorden ikke er fullt så følsom for økning i CO2 som hittil antatt.

Resultatet fra prosjektet ble gitt i en rapport til Forskningsrådet. Metoden som ble anvendt, er publisert i Environmetrics i 2012, men endelige estimater er under vurdering av refereer i et vitenskapelig tidsskrift. NR og CICERO vil vente med publisering av disse resultatene inntil de er akseptert av tidsskriftet.

Mer informasjon om saken er gitt av CICERO.