NRs Thordis L. Thorarinsdottir har blitt tildelt fri prosjektstøtte (FRIPO) fra Forskningsrådet

Juletrehopen. Foto: NASA.NRs seniorforsker Thordis L. Thorarinsdottir er blitt tildelt fri prosjektstøtte (FRIPRO) fra Norges forskningsråd i en periode på fire år. Midlene er tildelt i kategorien for unge forskertalenter.

Prosjektet Model selection and model verification for point processes er rettet mot utvikling av ny statistisk metodikk for punktprosesser, som blant annet benyttes for å analysere forekomster av jordskjelv, kriminalitet og stjernehoper. Forskningen vil bli utført i samarbeid med flere nasjonale og internasjonale forskere.

45 unge forskertalenter får midler til sine prosjekter i årets tildeling, noe som gir en innvilgelsesprosent på 20,6 prosent. For å kunne nå opp i konkurransen om støtte i denne søknadstypen, må det komme tydelig fram at man har et særlig høyt potensial for å lykkes som selvstendig forsker, veileder og prosjektleder.

Les mer om tildelingen og nyhetssaken på Forskningsrådets sider.