Ny forsker i SAND

8. februar begynte Eyvind Aker som seniorforsker i forskningsavdelingen SAND.

Evind AkerEyvind Aker har doktorgrad i fysikk fra Institutt for fysikk ved NTNU, hvor han simulerte to-fase væskefortrengning i et porøst nettverk av porer og kanaler. Han har mer enn 15 års arbeidserfaring fra FoU og konsulenttjenester knyttet til oljeindustrien i Norge. Temaene har variert fra måleteknikk og innsamling av data i laboratoriet eller ute i felt til analyse og beregninger av geomekaniske påkjenninger i undergrunnen relatert til boring av brønner og produksjon av olje og gass eller geologisk lagring av CO2.

Etter doktorgraden startet Eyvind å jobbe hos WesternGeco som tilbyr seismiske tjenester til oljeselskapene. Deretter var han over åtte år hos Norges Geotekniske Institutt (NGI), hvor han jobbet med FoU innen instrumentering og overvåkning, geologisk lagring av CO2 og petroleumsrelatert bergmekanikk og geofysikk. De siste tre årene har han jobbet som konsulent hos AGR Petroleum Services som tilbyr reservoar- og brønnboringstjenester til oljeselskapene. Hos AGR har han bl.a. jobbet med modellering av poretrykk og borehullstabilitet knyttet til boring av olje og gass brønner, hastighetsmodellering fra seismiske data og tolkning av geofysiske brønnlogger.

Ved NR vil Eyvind jobbe med software- og metodeutvikling relatert til seismisk inversjon, overflate modellering og dybde konvertering.