En lærerik sommer ved Norsk Regnesentral

– De som får sommerjobb på NR får innblikk i hvordan det er å være forsker innen våre fagområder, sier HR-leder Kari Åse Homme. Sommerens forskningsassistenter er på plass, og skal jobbe med blant annet digitale tvillinger for å oppdage datainnbrudd, avviksdeteksjon, bildeanalyse, og samtidighetsanalyser for ekstremvær.

En gruppe med unge mennesker står stilt mot en kunst installasjon og smiler mot kameraet.
Bildetekst: Sommerens forskningsassistenter på NR. F.v: Awo Arab (25), José Tomas Ulvik (21), Amandus Omholt Nygaard (22) Vytenis Orlauskis (24), Elias Rekkedal (23), Jonatan Hoffmann Hanssen (24), Sami Laubo, Sofie Helene Ursin (23), og Marion Steinriede. Ikke med: Henrik Nordtorp (22). Bilde: Elin Ruhlin Gjuvsland

Istedenfor skisserte studentprosjekter ansettes forskningsassistentene på NR i pågående prosjekter på samtlige avdelinger på instituttet.

– De settes på prosjekter vi jobber med og får veldig relevante oppgaver, sier Petter Abrahamsen, forskningssjef i SAND.

Henrik Nordtorp er forskningsassistent og jobber i ClimDesign i sommer. Han utarbeider samtidighetsanalyser for ekstremvær.

– Siden man blir inkludert i et reelt forskningsprosjekt, så får man en eierskapsfølelse for arbeidet fordi man bidrar med noe som skal brukes videre, forteller han.

Sommerjobb på NR for andre år på rad

Henrik, som er i gang med master i bioinformatikk og anvendt statistikk ved NMBU, jobber på NR for andre år på rad. Han sier at valget falt på NR igjen fordi fagfeltene matchet hans interesser og at han hadde gode erfaringer fra fjoråret.

– Jeg fikk et veldig godt inntrykk av NR det første året, og erfaringene jeg fikk var rett og slett skikkelig bra, så derfor valgte jeg å søke igjen. 

Awo står i et parkområde med vannspeil bak seg. Hun har på seg briller, blå skjorte og sort hijab. Hun ser rett mot kameraet og smiler.
Bildetekst: Awo Arab er masterstudent ved NMBU og jobber med modellering av fisk og fiskepopulasjoner på NR i sommer. Bilde: Hanna Nicholas
Sofie står mot en prikkete bakgrunn. Hun ser rett mot kameraet og smiler. Hun har håret opp, lyseblå vest og sort langermet genser.
Bildetekst: Sofie Helene Ursin har ett år igjen av studiene i fysikk ved NTNU. Til høsten skal hun skrive masteroppgave om superledere.
Bilde: Hanna Nicholas

En lærerik sommer

Forskningsassistent Awo Arab er i gang med å kombinere en bestandmodell og en indeksmodell som skal brukes i marin sektor.

– Jeg prøver å kombinere to frittstående modeller slik at de kan informere og korrigere hverandre.

Awo er masterstudent i Data Science ved NMBU, og forteller at hun har hatt stort faglig utbytte av tiden på NR, spesielt i praktiske anvendelser av teori og tilegning av ny kompetanse.

– Jeg har hatt stor nytte av teorien som ligger til grunn for problemstillingen jeg skal løse. Det er visse ting jeg har lært nå, som romlig modellering og arbeid med tidsseriedata, som jeg ikke har hatt muligheten til å gjøre tidligere.

Kollega, Sofie Helene Ursin, er forskningsassistent i GEOPARD, og forteller at hun har lært at forskning kan være en langsommelig prosess.

– Jeg tror jeg har hatt størst utbytte av å lære at forskning ikke er “rett fram”. Det er veldig mange problemer og omveier underveis, men da er det jo veldig gøy når det faktisk fungerer. Så jeg har lært å være tålmodig og at resultater kan ta tid. 

Fremtidens forskere

Det er en del av samfunnsoppdraget til NR å tilby relevant sommerjobb til fremtidens forskere, og NR har flere ansatte som startet karrieren med sommerjobb på instituttet.

De unge forskerne er av stor nytteverdi for NR, og Petter og Kari Åse er samstemte om at erfaringene har vært gjennomgående positive.

– Studentene bidrar med å finne løsninger på virkelige problemstillinger, og jobber med oppgaver som avdelingene ikke alltid har tid til i det daglige. Studentene har ofte gode innspill og løsningsforslag, forklarer Kari Åse.

– De trenger noe veiledning, men de er flinke og tar ting fort, sier Petter. De er trygge og gode til å formidle.

Hva skal til for å få sommerjobb på NR?

Stillingene som forskningsassistenter skal bidra til faglig kompetanseheving og videreutvikling av praktiske ferdigheter, men hvilke kandidater er det som kommer gjennom nåløyet?

– Vi pleier å ha innmari flinke folk. De blir valgt etter karakterer og studierelevans, og vi lykkes stort sett med det, forteller Petter.

– Også må de selvfølgelig ha et ønske om å jobbe hos oss, sier Kari Åse.

Awo forteller at hun søkte på sommerjobben i fordi hun var nysgjerrig på forskning og ønsket et praktisk innblikk.

– Jeg ønsket innsikt i arbeidet som gjøres i en forskningsinstitusjon og muligheten til lære hvordan man løser reelle problemstillinger. Etter å ha lest litt mer om NR, søkte jeg straks på sommerstillingen fordi fagområdene NR dekker traff mine interesser, og passer veldig godt til studiet mitt også.

Når det gjelder nytteverdien av arbeidsoppgavene hun har fått er hun klar,

– Dette er ferdigheter jeg absolutt vil ha nytte av både i studiene og i fremtidig arbeid.

Henrik presenterer sitt prosjekt, "Risiko for utbredelse av ekstremnedbør og flom" foran ansatte på NR.
Bildetekst: Henrik Nordtorp presenterer sitt prosjekt om samtidighetsanalyser for ekstremvær. Han jobber i ClimDesign, et samarbeidsprosjekt mellom NR, NVE og Meterorologisk institutt. Bilde: Hanna Nicholas