Ny vår, nye kurs på NR

NR har lang tradisjon i å invitere til kurs i noen av de fagene forskerne våre har ekspertise på. – Et av instituttets oppgaver er nettopp å formidle vår faglige innsikt, sier forskningssjef Anders Løland.

Solveig Engebretsen og Hanne Rognebakke er kursledere for vårens to kurs
Solveig Engebretsen og Hanne Rognebakke er kursledere for de to neste kursene på NR

Solveig Engebretsen og Hanne Rognebakke er kursholdere denne våren, begge jobber som seniorforskere til daglig.

Den 10.april holder Solveig Engebretsen kurset “Alt du kan lære om statistisk modellering og maskinlæring på en dag”.

– Dette kurset gir en innføring i statistisk analyse og maskinlæring, målet er at du skal være i stand til å gjøre enkle analyser selv og forstå det andre har gjort av mer avanserte, statistiske analyser, sier Solveig Engebretsen. – Vi har også tatt inn en del om språkteknologi, det er jo aktuelt for mange.

Hvem passer dette kurset for? – Det passer for alle som vil ha en oppfriskning i statistisk modellering. Folk som er vant til å lese andres statistiske analyser vil forstå mer av begrensingene som ligger bak og vurderingene i metodene.

Den 11.april holder Hanne Rognebakke “Introduksjon til R – verktøy for statistisk analyse og maskinlæring R-kurs går nærmere inn i hovedprinsippene i statistisk modellering”.

– I dette kurset starter vi med det grunnleggende i R. Det kan være en fordel å kjenne til enkel programmering fra før, men du trenger ikke ha den kunnskapen, forklarer Hanne. – Her får du mulighet til å teste ut noen av metodene som du kan lære om i Solveigs kurs. Det er lagt opp til at du skal gjøre oppgaver underveis i kurset, og målet er at du skal kunne gjøre enkle statistiske analyser av et datasett.

Hvem passer dette kurset for? – Hvis du har lyst til å jobbe med et datasett i noe annet enn excel, så passer dette kurset for deg. R brukes i mange sammenhenger og er et lurt verktøy å kunne, avslutter forskeren.

Du får rabatt ved å melde deg på begge kursene, du finner mer om pris og kursene her.