R er et statistikkverktøy og programmeringsspråk som har blitt svært populært de siste årene.

Kurset gir en innføring i R med tanke på å utføre statistiske beregninger. Eksempler og oppgaver vil bli utført i RStudio. Målet er at du skal kunne utføre enkle og noen avanserte analyser av datasett. Kurset passer for deltagere som ønsker å komme i gang med å bruke R. Det egner seg godt for de som tidligere har deltatt på kurset “Alt du kan lære om statistisk modellering og maskinlæring på en dag” og som ønsker å få litt praktisk erfaring med dataanalyse.akt

Kursdeltagere må ha med egen pc med R og RStudio ferdig installert. 

Interessert i kurset Alt du kan lære om statistisk modellering og maskinlæring på en dag?

Du får rabatt ved påmelding på begge kurs.

Kurset tar for seg følgende temaer:

  • INNLEDNING: Hva er R og RStudio, og hvorfor bruke dette? Hvordan sette opp et prosjekt i RStudio.
  • DATATYPER: Definisjon av variable. Enkle beregninger med ulike datatyper, inkludert tidsrekker.
  • BEHANDLING AV DATA: Innlesning fra og utskrift til fil. Deskriptiv statistikk og presentasjon av data: Lage tabeller og oppsummerende statistikk, lage figurer.
  • ENKEL PROGRAMMERING: Script og funksjoner.
  • REGRESJON OG PREDIKSJON: Lineær regresjon, valg av modell, prediksjon.

Program

08.50

Registrering og kaffe

  4. etasje i Kristen Nygaards hus

08.50

09.00

Innledning
Datatyper
Behandling av data

Kaffepause cirka 10.30

09.00

11.45 – 12.30

Lunsj

Inkludert i prisen.

11.45 – 12.30

12.30 – 15.00

Enkel programmering
Regresjon og prediksjon

Kaffepause cirka 13:30

12.30 – 15.00

Praktisk informasjon

Pris (inkl. lunsj): kr 6 000 per person. Prisen er kr 4 750 per person fra og med andre deltager hvis det er flere deltagere fra samme bedrift. Prisen er kr 4 750 per person for studenter/vitenskapelig ansatte og partnere i Big Insight.

Deltagere på Alt du kan lære om statistisk modellering og maskinlæring på en dag får dette kurset til kr 4 750.

Deltageravgiften faktureres etter at påmeldingsfristen har utløpt. Full deltageravgift påløper ved avmelding etter påmeldingsfristen. Det er maksimalt 20 plasser på dette kurset. Vi forbeholder oss retten til å avlyse hvis vi får færre enn ti påmeldinger.

Frist for påmelding: 11.oktober

Påmelding og spørsmål:

Ta kontakt med kursholder seniorforsker Hanne Rognebakke, epost : hanne@nr.no

Legg ved opplysningene: bedrift / utdanningsinstitusjon / uavhengig, fakturaopplysninger, organisasjonsnummer, allergier eller diettbehov.