R er et statistikkverktøy og programmeringsspråk som har blitt svært populært de siste årene.

Deltagere på kurset Alt du kan lære om statistisk modellering og maskinlæring på en dag får rabatt ved påmelding på dette kurset.

Ta kontakt med seniorforsker Hanne Rognebakke for aktuelle tidspunkt.

Kurset gir en innføring i R med tanke på å utføre statistiske beregninger. Eksempler og oppgaver vil bli utført i RStudio. Målet er at du skal kunne utføre enkle og noen avanserte analyser av datasett. Kurset passer for deltagere som ønsker å komme i gang med å bruke R. Det egner seg godt for de som tidligere har deltatt på kurset “Alt du kan lære om statistisk modellering og maskinlæring på en dag” og som ønsker å få litt praktisk erfaring med dataanalyse.akt

Kursdeltagere må ha med egen pc med R og RStudio ferdig installert. 

Kurset tar for seg følgende temaer:

  • INNLEDNING: Hva er R og RStudio, og hvorfor bruke dette? Hvordan sette opp et prosjekt i RStudio.
  • DATATYPER: Definisjon av variable. Enkle beregninger med ulike datatyper, inkludert tidsrekker.
  • BEHANDLING AV DATA: Innlesning fra og utskrift til fil. Deskriptiv statistikk og presentasjon av data: Lage tabeller og oppsummerende statistikk, lage figurer.
  • ENKEL PROGRAMMERING: Script og funksjoner.
  • REGRESJON OG PREDIKSJON: Lineær regresjon, valg av modell, prediksjon.
09.00

Innledning
Datatyper
Behandling av data

Kaffepause cirka 10.30

09.00
11.45 – 12.30

Lunsj

Inkludert i prisen.

11.45 – 12.30
12.30 -15.00

Enkel programmering
Regresjon og prediksjon

Kaffepause cirka 13:30

12.30 -15.00

Praktisk informasjon

Pris (inkl. lunsj): kr 6 000 per person. Prisen er kr 4 750 per person fra og med andre deltager hvis det er flere deltagere fra samme bedrift. Prisen er kr 4 750 per person for studenter/vitenskapelig ansatte og partnere i Big Insight.

Deltagere på Alt du kan lære om statistisk modellering og maskinlæring på en dag får dette kurset til kr 4 750.

Deltageravgiften faktureres etter at påmeldingsfristen har utløpt. Full deltageravgift påløper ved avmelding etter påmeldingsfristen. Det er maksimalt 20 plasser på dette kurset. Vi forbeholder oss retten til å avlyse hvis vi får færre enn ti påmeldinger.

Spørsmål?

Ta kontakt med kursholder seniorforsker Hanne Rognebakke