Introduksjon til R – verktøy for statistisk analyse og maskinlæring

R er et statistikkverktøy og programmeringsspråk som har blitt svært populært de siste årene. Kurset gir en innføring i R med tanke på å utføre statistiske beregninger, og kurset passer for deltagere som ønsker å komme i gang med å bruke R.

Eksempler og oppgaver vil bli utført i RStudio, målet er at du skal kunne utføre enkle og noen avanserte analyser av datasett. Kurset egner seg godt for de som tidligere har deltatt på kurset “Alt du kan lære om statistisk modellering og maskinlæring på en dag”, og som ønsker å få litt praktisk erfaring med dataanalyse.

Kursdeltagere må ha med egen pc med R og RStudio ferdig installert. 

Ta kontakt med Hanne Rognebakke om du er interessert i dette kurset.

Interessert i kurset Alt du kan lære om statistisk modellering og maskinlæring på en dag?

Du får rabatt ved påmelding på begge kurs.

Kurset tar for seg følgende temaer:

  • INNLEDNING: Hva er R og RStudio, og hvorfor bruke dette? Hvordan sette opp et prosjekt i RStudio.
  • DATATYPER: Definisjon av variable. Enkle beregninger med ulike datatyper, inkludert tidsrekker.
  • BEHANDLING AV DATA: Innlesning fra og utskrift til fil. Deskriptiv statistikk og presentasjon av data: Lage tabeller og oppsummerende statistikk, lage figurer.
  • ENKEL PROGRAMMERING: Script og funksjoner.
  • REGRESJON OG PREDIKSJON: Lineær regresjon, valg av modell, prediksjon.

Program

Fra kl 08.50Registrering og kaffe, 4.etasje i Kristen Nygaards hus
kl 09.00

Kaffepause ca kl 10.30
Innledning
Usikkerhet
Sammenhenger
Regresjonsteknikker
kl 11.45 – 12.30Lunsj, inkludert i prisen
kl 12.30 – 15.00

Kaffepause ca kl 13:30
Beslutningstrær
Nevrale Nett
Språkteknologi
Monte Carlo
kl 1500Slutt

Praktisk informasjon

Pris (inkl. lunsj): kr 6 000 per person. Prisen er kr 4 750 per person fra og med andre deltager hvis det er flere deltagere fra samme bedrift. Prisen er kr 4 750 per person for studenter/vitenskapelig ansatte og partnere i Big Insight. Deltagere på Alt du kan lære om statistisk modellering og maskinlæring på en dag får dette kurset til kr 4 750.

Deltageravgiften faktureres etter at påmeldingsfristen har utløpt. Full deltageravgift påløper ved avmelding etter påmeldingsfristen. Det er maksimalt 20 plasser på dette kurset. Vi forbeholder oss retten til å avlyse hvis vi får færre enn ti påmeldinger.

Påmelding og spørsmål:

Ta kontakt med kursholder seniorforsker Hanne Rognebakke, epost : hanne@nr.no

Legg ved opplysningene: bedrift / utdanningsinstitusjon / uavhengig, fakturaopplysninger, organisasjonsnummer, allergier eller diettbehov.