Alt du kan lære om statistisk modellering og maskinlæring på en dag

Kurset gir en innføring i statistisk modellering og maskinlæring. Målsetningen er å gi basiskunnskaper som vil gjøre deg i stand til å forstå analyser utført av andre og et grunnlag for å utføre analyser selv. Kurset er ikke teknisk og krever ingen forkunnskaper, og det egner seg godt som oppfriskning for deg som har tatt kurs i statistikk tidligere, for eksempel som en del av økonom- eller ingeniørutdannelsen.

Se også kurset Introduksjon til R – verktøy for statistisk analyse og maskinlæring. Rabatt ved deltagelse på begge kursene.

Ta kontakt med seniorforsker Solveig Engebretsen for mulige tidspunkt.

Kurset tar for seg disse temaene:

  • INNLEDNING:Hva er statistisk modellering og maskinlæring? Vil du spå eller forstå? Innsamling av data, mål for senter, spredning, prosentiler og ekstremverdier.
  • USIKKERHET: Litt om sannsynlighetsfordelinger, men aller mest om tallfesting av usikkerhet ved hjelp konfidensintervall, hypotesetesting og p-verdier.
  • SAMMENHENGER: Korrelasjon og kausalitet.
  • REGRESJONSTEKNIKKER: Lineær regresjon og logistisk regresjon. Hvordan velge riktig modell og unngå overtilpasning?
  • BESLUTNINGSTRÆR: Beslutningstrær og random forest-metoden.
  • NEVRALE NETT: Nevrale nett og hovedprinsippene i dyp læring.
  • SPRÅKTEKNOLOGI: Hva er og hvordan fungerer språkmodeller som ChatGPT?
  • MONTE CARLO-SIMULERING: Kort innføring i stokastisk simulering.

Program

08.50

Registrering og kaffe

  4. etasje i Kristen Nygaards hus

08.50

09.00

Innledning
Usikkerhet
Sammenhenger
Regresjonsteknikker

Kaffepause cirka 10.30

09.00

11.45 – 12.30

Lunsj

Inkludert i prisen.

11.45 – 12.30

12.30 – 15.00

Beslutningstrær
Nevrale Nett
Språkteknologi
Monte Carlo

Kaffepause cirka 13:30

12.30 – 15.00

Praktisk informasjon

Pris (inkl. lunsj): kr 6 000 per person. Prisen er kr 4 750 per person fra og med andre deltager hvis det er flere deltagere fra samme bedrift. Prisen er kr 4 750 per person for studenter/vitenskapelig ansatte og partnere i Big Insight.
Deltageravgiften faktureres etter at påmeldingsfristen har utløpt. Full deltageravgift påløper ved avmelding etter påmeldingsfristen. Det er maksimalt 20 plasser på dette kurset. Vi forbeholder oss retten til å avlyse hvis vi får færre enn ti påmeldinger.

Påmelding eller spørsmål

Ta kontakt med kursholder seniorforsker Solveig Engebretsen