Nytt samarbeid mot hvitvasking i banksektoren

Den 13. juni arrangerer Norsk Regnesentral (NR) seminaret «Maskinlæring og samarbeid om hvitvasking i banksektoren», et initiativ for å bekjempe hvitvasking.

Ideen om et seminar dukket opp da Kjersti Aas og Martin Jullum var i et møte med en bank, og forskerne så behovet for at bankene delte erfaring med hverandre. Siden har flere banker sluttet seg til, og med Finansmarkedsfondet på laget i form av økonomisk bidrag er seminaret nå en realitet. Forskerne håper på stor og bred deltakelse fra mange ulike finansinstitusjoner.

Påmelding og program for seminaret

Datadrevet deteksjonsmetodikk

Martin Jullum, seniorforsker ved NR, har i flere år jobbet med modeller for å oppdage hvitvasking. Han mener tiden er inne for å intensivere samarbeidet.- Omfanget av hvitvasking øker hvert år og utgjør et stort samfunnsproblem. Kriminelle bruker stadig mer sofistikerte metoder for å hvitvaske penger, og det er viktig at forebyggende arbeid holder tritt. Vi ser at det nå er spesielt viktig å utnytte mulighetene som ligger i moderne, datadrevet teknologi som maskinlæring.

Martin Jullum er seniorforsker hos NR og arrangerer et seminar om samarbeid mot hvitvasking i bankssektoren

Hvorfor er maskinlæring nødvendig i kampen mot hvitvasking? Hør Martin Jullum fortelle om å lage modeller for å forhindre hvitvasking i den siste episoden av podkasten Sannsynligvis VIKTIG, med Anders Løland i studio.

Skal ikke konkurrere

Hvitvasking er et område hvor bankene ikke skal konkurrere, men likevel samarbeides det for lite om utvikling av datadrevet deteksjonsmetodikk. – Alle er enige om at dette er veien å gå, inkludert Økokrimsjef Pål Lønseth, som nylig uttalte til VG at han ønsker bedre systemer og regler for å utveksle informasjon mellom private aktører. Dette kan være utfordrende av flere grunner, men det er viktig å diskutere mulighetene, både på kort og lang sikt, forteller Jullum.

Bekymret Økokrim-sjef advarer: –⁠ En perfekt storm (VG 03.05.2024)

På sine nettsider skriver Økokrim at «Hvitvasking er handlinger som på ulike måter bidrar til å sikre utbyttet fra straffbare handlinger ved å skjule hvor det blir av eller hvem som har rådigheten over det, eller som tilslører inntekter eller eiendelers ulovlige opphav. Hvitvasking skjer i forbindelse med ulike profittmotiverte straffbare handlinger, som narkotikahandel, ran, underslag, utroskap, bedragerier, skattesvik, kreditorsvik, innsidehandel og korrupsjon. Hvitvasking er straffbart selv om den som hvitvasker ikke kjenner til hva slags konkret forbrytelse utbyttet stammer fra, så lenge han forstår eller burde forstå at det dreier seg om en eller annen straffbar handling.»

Anti-Money Laundering

Martin Jullum håper at seminaret vil initiere en ny form for samarbeid. – Jeg forventer at seminaret vil gi god innsikt i hvordan både store og mindre banker kan utnytte data til å forbedre sine deteksjonsmetoder. Her bør det være mye å lære for de som jobber med dette hos de ulike bankene. Denne erfaringsutvekslingen vil være sentral under seminaret, og vi håper også på gode diskusjoner mellom foredragsholdere og tilhørere. Personlig ser jeg spesielt frem til å få innblikk i hva de har oppnådd av samarbeid rundt Anti-Money Laundering (AML) i Danmark, gjennom innlegget og tilstedeværelsen til det danske finanstilsynet. Det blir også spennende å se hva som kommer ut av gruppediskusjonen om fremtidens AML-system.

Et åpent seminar om samarbeid mot hvitvasking i banksektoren er nytt i Norge. – Vi kjenner ikke til at et slikt seminar har vært arrangert før, men merker stor iver og vilje blant bidragsyterne. Det er tydelig at dette er noe som ønskes velkommen. Om dette blir den suksessen vi tror og håper på, og bransjen ønsker det, vil vi gjerne bidra til å etablere en regelmessig arena for erfaringsutveksling rundt denne tematikken.