Jubileumsbok om Norsk Regnesentral

I 2002 ble jubileumsboken, Norsk Regnesentral: 1952-2002, laget i forbindelse med vårt 50-årsjubileum. Boken gir en oversikt over vår organisatoriske utvikling og inneholder rikelig med artikler om instituttets bidrag innen en rekke fagområder.

Bildet viser forsiden til jubileumsboken Norsk Regnesentral 1952-2002. Coveret er lilla og teksten 'Norsk Regnesentral' er uthevet i mørkeblått. I tillegg vises fire bilder, to av NRs tidligere og nåværende lokaler, og to av NRs første og nåværende logoer.
Bildetekst: Jubileumsboken Norsk Regnesentral: 1952-2002 ble utgitt i 2002 i forbindelse med NRs 50-årsjubileum. Bilde: Norsk Regnesentral

Boken viser instituttets overgang fra regnesentral til metodeinstitutt, og fra et serviceorgan underlagt NTNFs utvalg for matematikkmaskiner, til den fristilte forskningsstiftelsen vi er i dag.

Boken inneholder rikelig med artikler om SIMULA; utviklingen innen ulike kvantitative metoder; utviklingen av datateknologi og datakommunikasjon, samt ulike betraktninger om konflikten mellom NR og NTNF i perioden 1968-1970. I tillegg kan man blant annet lese om datateknologi i et samfunnsmessig perspektiv; det sosiale livet ved NR, og få en oversikt over alle ansatte i hovedstillinger frem til 2002. Den har bidrag fra nesten 50 personer, og er rikt illustrert.

Norsk Regnesentral: 1952-2002 koster kr 200,- (+ porto) og kan bestilles direkte fra NR via e-post nr@nr.no eller telefon 22 85 25 00.

Detaljer: ISBN-10: 82-539-0493-2

ISBN-13: 978-8253904931

Utgiver: NR

Årstall: 2002

Språk: Norsk

Sideantall: 392