Vitenskapelig foredrag

En flerårig studie av benzodiazepinbruk i Norge - risikofaktorer for doseøkning

Tvete, Ingunn Fride; Bjørner, Trine; Skomedal, Tor; Aursnes, Ivar

Publikasjonsdetaljer

Arrangement: Fagseminar (Oslo)

Dato: 26. august 2013 –29. november 2023

År: 2013

Arrangør: Framakologisk institutt, Universitetet i Oslo