Rapport

En norsk satsing på Sentinel for kryosfære-anvendelser. AP3-4-rapport fra prosjektet «Kartlegging av snø og bre med Sentinel»

Solberg, Rune; Breivik, Lars-Anders; Andreassen, Liss Marie; König, Max; Malnes, Eirik; Larsen, Hans Eilif

Publikasjonsdetaljer

Utgivere: Norsk Regnesentral

Serie: NR-notat SAMBA/24/13

År: 2013