Rapport   2013

Solberg, Rune; Breivik, Lars-Anders; Andreassen, Liss Marie; König, Max; Malnes, Eirik; Larsen, Hans Eilif

Publikasjonsdetaljer

Utgiver:

Norsk Regnesentral

Utgave:

SAMBA/24/13

Antall sider: 44