Dataprosessering - Dataassimilering. Sammenkobling av observasjoner og fysiske modeller ved statistiske metoder

  • Gunnhildur Högnadóttir Steinbakk

Publikasjonsdetaljer

  • Arrangement: Bruk av data til framtidig beslutningsstøtte: datakilder, datatyper, datamodeller og dataapplikasjoner
  • Arrangør: Vegdirektoratet