Faglig foredrag

Dataprosessering - Dataassimilering. Sammenkobling av observasjoner og fysiske modeller ved statistiske metoder

Steinbakk, Gunnhildur Högnadóttir

Publikasjonsdetaljer

Arrangement: Bruk av data til framtidig beslutningsstøtte: datakilder, datatyper, datamodeller og dataapplikasjoner ()

Dato: 20. mai 2014 –28. september 2023

Arrangør: Vegdirektoratet