E-ID, Sosiale Medier,industristandarder- nytteverdi og risiko. Innføring i populære e-ID-systemer

  • Lothar Fritsch

Publikasjonsdetaljer

Innhold:

Sosiale Medier

E-ID – kort definisjon og egenskaper fra en forsker

Globale e-ID systemer

Sosiale medier som facebook, Google, og andre OpenID-løsninger

Industriallianser Kantara, Fido Alliance, OASIS

Muligheter og risiko

Spesielt om personvern