Faglig foredrag

E-ID, Sosiale Medier,industristandarder- nytteverdi og risiko. Innføring i populære e-ID-systemer

Fritsch, Lothar

Publikasjonsdetaljer

Arrangement: Norstella workshop: Globale vs. nasjonale eID-løsninger (Oslo)

Dato: 16. september 2014

Arrangør: Norstella stiftelsen

Lenker:
FULLTEKST: http://publications.nr.no/1411123547/Norstella-E-ID-2014.pdf
PROSJEKT: http://www.futureid.eu

Innhold:

Sosiale Medier

E-ID – kort definisjon og egenskaper fra en forsker

Globale e-ID systemer

Sosiale medier som facebook, Google, og andre OpenID-løsninger

Industriallianser Kantara, Fido Alliance, OASIS

Muligheter og risiko

Spesielt om personvern