Ikke grunnlag for konklusjon om invers sammenheng mellom pasientsikkerhetskultur og pasientskader

Publikasjonsdetaljer