Rapport

June 2017 - May 2018. Validation of property value estimates. Houses

Steinbakk, Gunnhildur Högnadóttir

Publikasjonsdetaljer

Utgivere: Norsk Regnesentral

Serie: NR-notat SAMBA/22/18

År: 2018