Intervju

Om prognoser og meningsmålinger i Dagbladets valgbod

Løland, Anders (intervjuobjekt)

Publikasjonsdetaljer

Publiseringsdato: 06.09.2019

Sted: db.no (internett), 6. september 2019