Vitenskapelig artikkel

Spatial scaling of population synchrony in marine fish depends on their life history

Fredricson Marquez, Jonatan; Lee, Aline Magdalena; Aanes, Sondre; Engen, Steinar; Herfindal, Ivar; Salthaug, Are; Sæther, Bernt-Erik

Publikasjonsdetaljer

Tidsskrift: Ecology Letters, vol. 22, p. 1787–1796, 2019

Utgivere: John Wiley & Sons

Utgave: 11

Internasjonale standardnumre:
Trykt: 1461-023X
Elektronisk: 1461-0248

Lenker:
ARKIV: hdl.handle.net/11250/2755184
DATA: figshare.com/articles/Spatial_data_and_life_history/8427212
FULLTEKST: onlinelibrary.wiley.com/doi/epdf/10.1111/ele.13360
SAMMENDRAG: onlinelibrary.wiley.com/doi/abs/10.1111/ele.13360
DOI: doi.org/10.1111/ele.13360