Vitenskapelig artikkel   2021

Breivik, Olav Nikolai; Aanes, Fredrik Lohne; Søvik, Guldborg; Aglen, Asgeir; Mehl, Sigbjørn; Johnsen, Espen

Publikasjonsdetaljer

Tidsskrift:

ICES Journal of Marine Science, 2021

Utgiver:

Oxford University Press

Internasjonale standardnumre:

Trykt: 1054-3139
Elektronisk: 1095-9289

Lenker:

DOI: doi.org/doi.org/10.1093/icesjms/fsab073