Vitenskapelig artikkel

Predicting abundance indices in areas without coverage with a latent spatio-temporal Gaussian model

Breivik, Olav Nikolai Risdal; Aanes, Fredrik L; Søvik, Guldborg; Aglen, Asgeir; Mehl, Sigbjørn; Johnsen, Espen

Publikasjonsdetaljer

Tidsskrift: ICES Journal of Marine Science, vol. 78, p. 2031–2042, 2021

Utgivere: Oxford University Press

Utgave: 6

Internasjonale standardnumre:
Trykt: 1054-3139
Elektronisk: 1095-9289

Lenker:
DOI: doi.org/10.1093/icesjms/fsab073